PROJECT VOORTGANGSMONITORING

  • Blijf op schema
  • Voorkom budget overschrijding
  • Snellere en veiligere inspecties
  • Verhoogde veiligheid
  • Minder CO2
  • Meer marge !

Efficiëntie en snelheid

Met onze drones kunnen wij snel grote gebieden bestrijken en gedetailleerde informatie verzamelen. Dit in een fractie van de tijd die traditionele methoden zouden kosten. Dit versnelt het monitoringproces aanzienlijk, waardoor projectmanagers supersnel gegevens kunnen analyseren en reageren op eventuele kwesties en/of ontwikkelingen. ​

Nauwkeurigheid van gegevens

Onze drones leggen hoogwaardige foto’s en video’s vast, waardoor gedetailleerde informatie wordt verzameld over verschillende aspecten van een project, zoals voortgang, kwaliteitscontrole, veiligheid en eventuele gebreken. Dit resulteert in nauwkeurige en actuele gegevens voor analyse.

Toegang tot moeilijk bereikbare gebieden

Voor projecten op afgelegen locaties of op plaatsen met beperkte toegang kunnen drones cruciaal zijn. Ze kunnen gebieden bereiken waar menselijke toegang moeilijk of gevaarlijk is. Inspecties op hoogtes, in afgelegen gebieden en/of op gevaarlijke (bouw)terreinen worden mogelijk zonder fysieke risico’s.

Kostenbesparing

Het gebruik van onze drone diensten voor monitoring kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. In vergelijking met het inhuren van helikopters of het inzetten van grote teams voor veldwerk, zijn drones een kosteneffectieve oplossing. Dit geldt vooral voor langdurige projecten waar regelmatige monitoring nodig is.

Veiligheid en risicovermindering

Onze drone diensten verminderen niet alleen de behoefte aan menselijke aanwezigheid op potentieel gevaarlijke locaties, maar ze verbeteren ook de veiligheid door razendsnelle monitoring. Dit stelt managers in staat om onmiddellijk te reageren op potentiële gevaren zonder menselijke interventie ter plaatse.

Materiaalrapportage en logistiek

Volg binnenkomende bouwmaterialen en verifieer leveringen met behulp van drone beelden. Dagelijkse rapporten over de ontvangen materialen zorgen ervoor dat werknemers toegang hebben tot de materialen die ze nodig hebben, terwijl de verspilling wordt verminderd. Met behulp van drones en software worden logistieke problemen in de aanlevering en beschikbare ruimte op de projectlocatie voorkomen.

Al met al hebben drones een revolutie teweeggebracht in projectmonitoring door hun vermogen om snel, nauwkeurig en kostenefficiënt gegevens te verzamelen. De technologie evolueert voortdurend, waardoor de toepassingen van drones in projectmanagement steeds verder uitgebreid worden, waardoor ze een onmisbaar hulpmiddel zijn geworden voor het effectief bewaken en beheren van projecten in uiteenlopende industrieën.

Veel gestelde vragen.

Alle missies die gevlogen worden voor een derde partij vallen onder commerciële missies, ook als er niets mee verdiend wordt. Aan commerciële missies zijn eisen verbonden, zoals een verplichte drone aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is het verplicht dat de dronepiloot in het bezit is van de juiste certificaten en kennis van wet- en regelgeving om de missies veilig uit te voeren. Het niet voldoen aan deze eisen kan ernstige gevolgen hebben voor de opdrachtgever en dronepiloot.
Jazeker, wij zijn door EASA gecertificeerd als professioneel operator voor de open- en specifieke categorie (STS). Onze operationele bedrijfsvergunning ILT is in voorbereiding. Voor al onze vluchten zijn wij verzekerd voor aansprakelijkheid aan goederen van derden tot een bedrag van maximaal 2 miljoen euro. Daarnaast zijn onze piloten voorzien van het verplichte VCA-Vol certificaat voor o.a. betreding van bouw locaties.
Afhankelijk van het type missie kunnen wij doorgaans binnen 5 werkdagen aan de eerste missie beginnen. Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van de weers- en locale omstandigheden. Mochten er urgente omstandigheden zijn dan zijn wij natuurlijk bereid om samen met u aan een oplossing te werken.
Jazeker, onze piloten en drone's voldoen aan alle eisen voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing. Vliegen boven bebouwing vormt dus geen enkel probleem als er geen andere wettelijke beperkingen van kracht zijn.
Nee, wij leveren uitsluitend de beelddata. Analyse van beelddata is specialistisch werk dat uitsluitend door specialisten kan worden uitgevoerd. Wij kunnen wel de missie uitvoeren i.s.m. een door u aangewezen specialist die die beelden op locatie of online kan analyseren.