GemeenteN en provincieS

  • Efficiënte inspecties
  • Asset beheer
  • Verminderd risico
  • Verhoogde veiligheid
  • Minder CO2
  • Lagere kosten

Lokale overheden

Drone’s zijn in de afgelopen jaren steeds nuttiger gebleken voor lokale overheden om verschillende redenen. Deze opkomende technologie biedt talloze voordelen en toepassingen voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het openbaar bestuur.

Efficiënte inspecties

Onze drone diensten kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van inspecties van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, gebouwen en openbare voorzieningen. Dit stelt lokale overheden in staat om snel en kosteneffectief de conditie van hun bezittingen te controleren, wat leidt tot snellere reactietijden bij onderhoud en reparaties.

Milieu monitoring

Drones kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit, waterkwaliteit, en vegetatie te monitoren. Dit stelt lokale overheden in staat om de impact van milieu veranderingen en vervuiling beter te begrijpen en maatregelen te nemen om de leefomgeving te beschermen en te verbeteren.

Verkeersmanagement

Onze drones kunnen worden ingezet om het verkeer te monitoren en probleemgebieden in kaart te brengen. Dit helpt lokale overheden bij het nemen van beslissingen om de verkeersstromen te verbeteren en congestie te verminderen ten behoeve van een veiligere verkeersstroom.

Ruimtelijke planning

Drones bieden gedetailleerde beelden en kaarten van stedelijke en landelijke gebieden. Deze informatie is van onschatbare waarde voor stedenbouwkundige planners en ontwikkelaars bij het plannen van toekomstige projecten en infrastructuur.

Openbare veiligheid

Onze drone diensten kunnen worden ingezet voor surveillance en toezicht bij drukke openbare evenementen. Lokale overheden kunnen daardoor de veiligheid verbeteren en snel reageren op mogelijke probleemsituaties.

Kostenbesparing

Door het gebruik van drones kunnen lokale overheden kosten besparen op traditionele inspectie- en surveillance methoden, zoals het inhuren van helikopters of grondpersoneel. Hierdoor kunnen de middelen efficiënter worden ingezet.

Burger betrokkenheid

Drones kunnen worden gebruikt om beeldmateriaal te delen met de lokale gemeenschap waardoor burgers beter geïnformeerd worden over lopende projecten en activiteiten.

Verbeterde operationele efficiëntie

Al met al bieden onze drone diensten lokale overheden de mogelijkheid om hun operationele efficiëntie te verbeteren, de veiligheid van hun inwoners te vergroten en tegelijkertijd kosten te besparen. Deze technologie heeft het potentieel om de manier waarop lokale overheden hun taken uitvoeren aanzienlijk te transformeren en te verbeteren.

Veel gestelde vragen.

Alle missies die gevlogen worden voor een derde partij vallen onder commerciële missies, ook als er niets mee verdiend wordt. Aan commerciële missies zijn eisen verbonden, zoals een verplichte drone aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is het verplicht dat de dronepiloot in het bezit is van de juiste certificaten en kennis van wet- en regelgeving om de missies veilig uit te voeren. Het niet voldoen aan deze eisen kan ernstige gevolgen hebben voor de opdrachtgever en dronepiloot.
Jazeker, wij zijn door EASA gecertificeerd als professioneel operator voor de open- en specifieke categorie (STS). Onze operationele bedrijfsvergunning ILT is in voorbereiding. Voor al onze vluchten zijn wij verzekerd voor aansprakelijkheid aan goederen van derden tot een bedrag van maximaal 2 miljoen euro. Daarnaast zijn onze piloten voorzien van het verplichte VCA-Vol certificaat voor o.a. betreding van bouw locaties.
Afhankelijk van het type missie kunnen wij doorgaans binnen 5 werkdagen aan de eerste missie beginnen. Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van de weers- en locale omstandigheden. Mochten er urgente omstandigheden zijn dan zijn wij natuurlijk bereid om samen met u aan een oplossing te werken.
Jazeker, onze piloten en drone's voldoen aan alle eisen voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing. Vliegen boven bebouwing vormt dus geen enkel probleem als er geen andere wettelijke beperkingen van kracht zijn.
Nee, wij leveren uitsluitend de beelddata. Analyse van beelddata is specialistisch werk dat uitsluitend door specialisten kan worden uitgevoerd. Wij kunnen wel de missie uitvoeren i.s.m. een door u aangewezen specialist die die beelden op locatie of online kan analyseren.