MILIEU BESCHERMING & MONITORING

  • Controleer op regelgeving
  • Observeer flora en fauna
  • Constateer veranderingen
  • Verzamel data
  • Ontwikkel nieuwe plannen
  • Snelle en veilige inspecties

Milieu- en natuurbescherming

Drone diensten spelen een steeds grotere rol in milieu- en natuurbescherming en bieden talloze voordelen voor het behoud van onze planeet.

Toezicht en monitoring

Onze drones stellen onderzoekers en in staat om afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden te observeren. Ze kunnen snel en efficiënt luchtfoto’s en video-opnamen maken van ecologische hotspots, wat cruciale gegevens oplevert voor het volgen van diersoorten, het beoordelen van ecosystemen en het identificeren van milieuproblemen.

Bosbescherming

Drones worden gebruikt voor het bewaken van bossen, bestrijding van illegale houtkap en illegale lozingen van chemicaliën. Ze kunnen verdachte activiteiten snel identificeren wat bijdraagt aan het behoud van waardevolle bossen en hun biodiversiteit.

Wild opsporing

Onze drone diensten kunnen worden ingezet bij zoek- en reddingsoperaties voor dieren in nood, jonge verscholen dieren op boerenakkers of zoekgeraakte huisdieren. Ze bieden een snelle manier om de locatie van dieren te bepalen en hulpverleners naar de juiste plek te leiden.

* Het schip op de foto is slechts ter illustratie en heeft derhalve niets te maken met de genoemde milieuverontreiniging.

Milieu monitoring

Onze drones kunnen milieuverontreiniging, zoals olielekkages, watervervuiling, illegale lozingen en luchtverontreiniging snel opsporen en de omvang van de schade in kaart brengen. Dit stelt regelgevende instanties in staat om snel in te grijpen en verantwoordelijke partijen ter verantwoording te roepen.

Bevordering van duurzaam landgebruik

Drones worden gebruikt om landgebruik te analyseren en te helpen bij het plannen van duurzame ontwikkelingsprojecten. Dit draagt bij aan het behoud van belangrijke ecosystemen en het minimaliseren van negatieve milieu-impact.

Reductie van verstoring

Het gebruik van onze drone diensten in plaats van traditionele helikopters en vliegtuigen kan verstoring van dieren minimaliseren omdat drones over het algemeen stiller en daardoor minder opvallend zijn. Dit is vooral gunstig bij het observeren van schuwe diersoorten.

Klimaatonderzoek

Onze drone diensten worden ingezet voor het verzamelen van gegevens over klimaatverandering. Deze informatie is van onschatbare waarde voor het begrijpen van de impact van klimaatverandering en het ontwikkelen van passende beleidsmaatregelen.

Duurzame drone oplossing

Kortom, onze drone diensten kunnen een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van milieu- en natuurbescherming. De drones zorgen voor efficiënte gegevensverzameling, snelle respons op milieuproblemen en het verminderen van verstoring in gevoelige ecosystemen. Deze technologische hulpmiddelen dragen bij aan het behoud van onze planeet en helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar de natuurlijke wereld voor staat.

Veel gestelde vragen.

Alle missies die gevlogen worden voor een derde partij vallen onder commerciële missies, ook als er niets mee verdiend wordt. Aan commerciële missies zijn eisen verbonden, zoals een verplichte drone aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is het verplicht dat de dronepiloot in het bezit is van de juiste certificaten en kennis van wet- en regelgeving om de missies veilig uit te voeren. Het niet voldoen aan deze eisen kan ernstige gevolgen hebben voor de opdrachtgever en dronepiloot.
Jazeker, wij zijn door EASA gecertificeerd als professioneel operator voor de open- en specifieke categorie (STS). Onze operationele bedrijfsvergunning ILT is in voorbereiding. Voor al onze vluchten zijn wij verzekerd voor aansprakelijkheid aan goederen van derden tot een bedrag van maximaal 2 miljoen euro. Daarnaast zijn onze piloten voorzien van het verplichte VCA-Vol certificaat voor o.a. betreding van bouw locaties.
Afhankelijk van het type missie kunnen wij doorgaans binnen 5 werkdagen aan de eerste missie beginnen. Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van de weers- en locale omstandigheden. Mochten er urgente omstandigheden zijn dan zijn wij natuurlijk bereid om samen met u aan een oplossing te werken.
Jazeker, onze piloten en drone's voldoen aan alle eisen voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing. Vliegen boven bebouwing vormt dus geen enkel probleem als er geen andere wettelijke beperkingen van kracht zijn.
Nee, wij leveren uitsluitend de beelddata. Analyse van beelddata is specialistisch werk dat uitsluitend door specialisten kan worden uitgevoerd. Wij kunnen wel de missie uitvoeren i.s.m. een door u aangewezen specialist die die beelden op locatie of online kan analyseren.